Nasze usługi pośrednictwa nieruchomości

W obliczu zmian na rynku handlowym kluczem do sukcesu jest odpowiednia strategia dotycząca nieruchomości. Posiadamy zespół specjalistów, którzy czerpiąc ze swojej wiedzy i doświadczeń oraz dostępnych zasobów świadczą kompleksowe i innowacyjne usługi w zakresie analizy rynku nieruchomości komercyjnych na rzecz najemców obiektów handlowych i inwestorów, niezależnie od skali, zakresu i lokalizacji realizowanego zadania. W Cushman & Wakefield znajdziesz dla siebie zarówno idealne nieruchomości komercyjne, jak i powierzchnie biurowe.

W oparciu o zdobyte doświadczenie w branży i globalną perspektywę specjaliści działu powierzchni handlowych firmy Cushman & Wakefield zapewniają profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w efektywnym procesie komercjalizacji nieruchomości, wykorzystywaniu szans przez sieci handlowe oraz dostarczają klientom informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji – zarówno w przypadku lokali przy głównych ulicach handlowych, jak i podmiejskich centrów handlowych oraz każdego innego rodzaju obiektów. Poniżej przedstawiamy listę świadczonych przez nas usług.

I. PROJEKTY ISTNIEJĄCE – AUDYT LEASINGOWY

 • Analiza SWOT:
  – analiza konkurencji – obiektów istniejących i planowanych
  – analiza tenant mix w oparciu o generowane obroty, analiza OCR
  – analiza powyższych – zmiana lub nie pozycjonowania projektu
  – analiza wakatów
  – analiza layout
  – analiza zapisów umów najmu
 • Analiza GAP
 • Sporządzenie strategii komercjalizacji na podstawie wyników analizy powyższych rezultatów:
  – uwzględnienie wskaźnika purchase power dla danego regionu vs. generowane obroty w danym segmencie rynkowym
  – uwzględnienie najnowszych trendów takich jak: pop–up store, recycle – re-use stores, showroooms, click&collect
  – weryfikacja szacowanego przychodu z czynszu najmu – przygotowanie / uaktulnienie rent-roll uwzględniającego zachęty dla najemców: fit out contribition, rent –free, step rents
  – cold calling mający na celu weryfikację zainteresowania obiektem potencjalnych najemców

EGZEKUCJA

WDROŻENIE STRATEGII KOMERCJALIZACJI

 • Pozyskiwanie nowych najemców do obiektu:
  – ofertowanie
  – negocjowanie warunków komercyjnych
  – uzgodnienie warunków komercyjnych
  – negocjacje umowy najmu
 • Efektywne re-negocjacje umów z najemcami w obiekcie:
  – przedłużanie umów najmu
  – relokacje
 • Weryfikacja najemców w celu minimalizacji ryzyka
 • Weryfikacja najemców pod kątem stabilności finansowej i doświadczenia

RAPORTOWANIE

 • Sporządzanie reportu leasingowego – zgodnie z wytycznymi Klienta
 • Spotkania leasingowe z Klientem min. 2 x miesiąc, omawianie raportu

II. PROJEKTY PLANOWANE

OPRACOWANIE OPTYMALNEJ KONCEPCJI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEJ

 • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego we współpracy z architektem projektu
 • Optymalna wielkość obiektu, wewnętrzna komunikacja – uwagi do przedstawionej koncepcji propozycje rozwiązań
 • Analiza SWOT
 • Analiza konkurencji – obiekty istniejące i planowane
 • Analiza GAP
 • Pozycjonowanie galerii handlowej i tenant mix
 • Sporządzenie strategii komercjalizacji, w tym między innymi:
  – uwzględnienie wskaźnika purchase power dla danego regionu vs. generowane obroty w danym segmencie rynkowym
  – uwzględnienie najnowszych trendów takich jak: pop –up store, recycle – re-use stores, showroooms, click&collect
 • Prognozowane stawki czynszu w podziale na kategorie handlowe i wielkości lokali (sporządzenie tabeli rent roll, uwzględniającego zachęty dla najemców: fit out contribition, rent –free, step rents)
 • Cold calling mający na celu weryfikację zainteresowania obiektem potencjalnych najemców
 • Doradztwo w zakresie materiałów marketingowych, prezentowanie projektu najemcom podczas konferencji takich jak Shopping Center Forum (SCF)

WYNAJEM POWIERZCHNI

 • Konsultacje przy ostatecznej koncepcji projektu
 • Doradztwo dotyczące optymalnego podziału przestrzeni budynku (współpraca z architektem wskazanym przez inwestora)
 • Bieżące konsultacje i zmiany w trakcie negocjacji z najemcami w trakcie komercjalizacji obiektu
 • Doradztwo w zakresie zapisów umów najmu i załączników, wyboru doświadczonej w tematyce obiektów handlowych kancelarii prawnej
 • Reprezentowanie Inwestora w negocjacjach z potencjalnymi najemcami i kompleksowa obsługa dotycząca procesu wynajmu powierzchni
 • Przygotowanie budżetu i estymacja przychodu z wynajmu (w tym kosztów fit out)
 • Pozyskanie najemców i bieżące negocjacje:
  – ofertowanie
  – negocjowanie warunków komercyjnych
  – uzgodnienie warunków komercyjnych
  – negocjacje umowy najmu

III. REPREZENTACJA NAJEMCY

 • Szeroka wiedza rynkowa – ścisła współpraca w zakresie badań rynkowych, przygotowywanie raportów z badań rynkowych
 • Praca doradcza – przygotowanie raportów rynkowych z zamówioną dedykowaną analizą
 • Wiedza o handlu detalicznym – dogłębna znajomość wynajmujących, formatów handlowych, warunków handlowych, obrotów, konkurencji
 • Negocjacje – pozyskiwanie ofert w projektach celowych i potencjalnych projektach (w celach porównawczych i negocjacyjnych), negocjacje warunków handlowych. Możliwość zaangażowania w negocjacje na każdym etapie rozmów
 • Praca organizacyjna – pełne wsparcie we wszystkich pracach administracyjnych niezbędnych do zamknięcia listów intencyjnych oraz umów najmu