Polityka plików cookies

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Cushman & Wakefield plc, która prowadzi ją w imieniu własnym, spółek z jej grupy, spółek zagranicznych oraz podmiotów stowarzyszonych („C&W”).

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie stanowi integralną część Polityki Prywatności zamieszczonej. Z kolei Polityka Prywatności stanowi integralną część Warunków Korzystania, które regulują zasady dostępu do niniejszej witryny i korzystania z niej, w tym treści i usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem („Witryna Internetowa”). Korzystając z Witryny Internetowej użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Polityki Prywatności firmy C&W, w tym Polityki dotyczącej plików cookie, oraz Warunków Korzystania.

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w komputerze użytkownika i powszechnie stosowane w internecie. Pliki cookie pełnią różne funkcje, takie jak analiza przeglądania stron internetowych przez użytkownika lub zapisywanie poruszania się użytkownika na witrynie internetowej, aby podczas kolejnych odwiedzin danej strony przez użytkownika jej właściciel mógł przedstawić użytkownikowi indywidualne opcje na podstawie przechowywanych informacji o jego poprzednich wizytach.

C&W wykorzystuje pliki cookie do wprowadzania i zapamiętywania preferencji użytkowników oraz monitorowania ruchu na Witrynie Internetowej. Pomaga to firmie C&W poznać sposób, w jaki odwiedzający korzystają ze jej Witryny Internetowej, aby rozwijać i ulepszać jej projekt, rozkład i funkcjonalność.

Akceptowanie lub odrzucanie plików cookie

Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale użytkownik, który nie wyraża zgody na gromadzenie danych przez firmę C&W za pomocą plików cookie, może zablokować tę funkcję w ustawieniach przeglądarki. Aby usunąć z komputera pliki cookie, należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi usuwania i blokowania plików cookie przeznaczonymi dla danej przeglądarki internetowej.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie, w tym informacje dotyczące ich usuwania lub blokowania, są dostępne na stronie www.allaboutcookies.org External Link

Firma C&W wykorzystuje pliki cookie w celu:

 • gromadzenia informacji wykorzystywanych do rozpoznawania odwiedzających, stosowania preferencji językowych na witrynie internetowej oraz poprawy korzystania z witryny;
 • sporządzania raportów statystycznych dotyczących aktywności na witrynie internetowej korzystając z analitycznych plików cookie, np. o liczbie odwiedzających i oglądanych stronach; oraz
 • zapamiętania informacji o użytkowniku odwiedzającym Witrynę Internetową firmy C&W.

Firma C&W wykorzystuje na swojej Witrynie Internetowej pliki cookie następujących trzech kategorii:

 • Niezbędne pliki cookie
 • Pliki cookie związane z poprawą wydajności
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Witryna Internetowa firmy C&W zawiera również pliki cookie osób trzecich. Poniżej przedstawiono opis powyższych trzech kategorii plików cookie.

Niezbędne pliki cookie

Pliki te umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po Witrynie Internetowej oraz korzystanie z jej funkcji takich jak dostęp do bezpiecznych miejsc. Bez nich nie można byłoby zapewnić żądanych usług takich jak logowanie na konto użytkownika lub profil klienta. Pliki cookie tej kategorii nie gromadzą informacji o użytkowniku, które mogłyby być wykorzystane w celach marketingowych lub do zapamiętania odwiedzanych stron.

 • AUTH_COOKIE – ten plik cookie jest wykorzystywany do śledzenia loginu użytkownika oraz umożliwienia mu dostępu do bezpiecznej części Witryny Internetowej.

Pliki cookie związane z poprawą wydajności

Pliki tego rodzaju gromadzą informacje na temat sposobu korzystania z Witryny Internetowej przez odwiedzających, na przykład które strony są oglądane najczęściej, oraz czy użytkownicy otrzymują ze stron internetowych informacje o błędach. Firma C&W wykorzystuje szereg opisanych poniżej analitycznych plików cookie. Umożliwiają one zapisywanie informacji takich jak liczba wizyt na Witrynie Internetowej (użytkowników nowych i powracających), czas przebywania na witrynie, liczba rejestracji, strona wejścia i wyjścia użytkownika – wszystkie te informacje umożliwiają firmie C&W poznanie sposobu korzystania z Witryny Internetowej przez odwiedzających i poprawę jej funkcjonowania. Pliki cookie tego rodzaju nie gromadzą informacji osobistych umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej, ponieważ gromadzone informacje są anonimowe. Jednak niektóre pliki cookie mogą monitorować adresy IP użytkowników i dostarczać firmie C&W informacji o firmach wchodzących na jej Witrynę Internetową.

 • SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE – dostawcą tych analitycznych plików cookie jest firma Sitecore External Link. Pliki te zapisują informacje na temat odwiedzanych stron Witryny Internetowej oraz czasu przebywania na nich. C&W wykorzystuje uzyskane informacje w celu ulepszenia Witryny Internetowej. Pliki te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób korzystających z Witryny Internetowej.

 • SC_ANALYTICS_GLOBAL – dostawcą tych plików analitycznych jest firma Sitecore. Monitorują one wielokrotne odwiedziny użytkownika na Witrynie Internetowej w ciągu roku. C&W wykorzystuje uzyskane informacje w celu ulepszenia Witryny Internetowej. Pliki te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób korzystających z Witryny Internetowej.

 • ProspectFinder – dostawcą tych plików analitycznych jest firma enecto External Link. Monitorują one strony odwiedzane przez użytkownika w trakcie sesji oraz pozwalają zidentyfikować użytkowników korporacyjnych na podstawie adresu IP, z którego wchodzą na Witrynę Internetową. Adresy IP są wykorzystywane do monitorowania firm wchodzących na Witrynę Internetową firmy C&W. Pliki te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób korzystających z Witryny Internetowej.

 • Google Analytics cookie („_utma/b/z2) – te pliki analityczne cookie dostarczane przez firmę Google umożliwiają pomiar i analizę informacji o odwiedzających, takich jak informacje o stosowanej przeglądarce, liczbie odwiedzin oraz odwiedzanych stronach. C&W wykorzystuje uzyskane informacje w celu ulepszenia Witryny Internetowej. Informacje generowane przez takie pliki cookie dotyczące korzystania z Witryny Internetowej (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Te pliki cookie mogą się zmienić w przypadku zmiany funkcjonalności Witryny Internetowej.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Pliki cookie tego rodzaju umożliwiają Witrynie Internetowej firmy C&W zapamiętanie wyborów dokonywanych przez użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język oraz region, w którym użytkownik się znajduje) oraz zapewniają poprawę funkcjonalności. Informacje gromadzone przez takie pliki są zazwyczaj anonimizowane. Pliki cookie tego rodzaju nie gromadzą informacji o użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach reklamowych, ani nie zapamiętują stron odwiedzanych przez użytkownika w internecie.

 • USE_COOKIES – pliki te są umieszczane w celu ustalenia, czy użytkownik zezwolił na wykorzystywanie plików cookie.

 • PREFERRED_SITE – pliki te są wykorzystywane w celu śledzenia ustawienia kraju wybranego przez użytkownika.

 • Website#lang – dostawcą tych plików jest firma Sitecore. Służą one do śledzenia wyboru języka dokonanego przez użytkownika. Ich nazwy różnią się w zależności od skonfigurowanej nazwy strony (np. cushwake#lang).

Te pliki cookie mogą się zmienić w przypadku zmiany funkcjonalności Witryny Internetowej.

Pliki web beacon

Firma C&W może również wykorzystywać w przesyłanych wiadomościach e-mail znaczniki pikselowe (zwane również plikami web beacon lub przezroczystymi obrazami GIF). Pliki web beacon mogą być wykorzystywane razem z informacjami gromadzonymi przez pliki cookie w celu identyfikacji użytkowników oraz personalizowania Witryny Internetowej i usług firmy C&W oraz monitorowania efektów kampanii marketingowych.

Na przykład, jeżeli użytkownik otworzył wysłaną przez firmę C&W wiadomość e-mail zawierającą pliki web beacon oraz zaakceptował pliki cookie na Witrynie Internetowej, wówczas firma C&W może: dowiedzieć się, kiedy użytkownik otworzył przesłaną wiadomość; powitać użytkownika na Witrynie Internetowej w sposób spersonalizowany; oraz śledzić odwiedzane przez użytkownika strony Witryny Internetowej.

Użytkownik, który nie wyraża zgody na stosowanie plików web beacon, powinien zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi usuwania istniejących plików cookie oraz blokowania takich plików w przyszłości na stronie internetowej: www.allaboutcookies.org/manage-cookies External Link.

Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana.

Zablokowanie plików cookie może niekorzystnie wpłynąć na korzystanie z Witryny Internetowej oraz uniemożliwić dostęp do niektórych jej części lub funkcji.

W przypadku pytań związanych z Polityką dotyczącą plików cookie firmy Cushman & Wakefield prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: web.manager@cushwake.com.